top of page
Keyboard and Mouse

תכנון ויישום למידה מרחוק

עקרונות מנחים - 2 סוגי למידה מרחוק

הוראה א - סינכרונית

המורה מכין לתלמידיו משימות שונות כגון: סרטונים, דפי עבודה, טפסי גוגל וכו' ושולח להם בדרכי .התקשורת המקובלים

בנוסף, המורה מגדיר עבורם את מסגרת הזמן הדרוש, וכך למעשה כל תלמיד מבצע את הנדרש בזמנו  הפנוי ושולח את התוצרים למורה

הוראה א -סינכרונית היא הזדמנות לאוריינות דיגיטלית  ולפיתוח לומד עצמאי וכן ללמידה שיתופית עם עמיתים

הוראה סינכרונית

המורה מזמין את תלמידיו למערכת בשידור ישיר ומלמד אותם בזמן קצוב  שנקבע מראש. בהוראה זו המורה יכול לשתף מצגות וחומרים שונים באמצעות המחשב שלו, והתלמידים יכולים לקחת חלק באמצעות המיקרופון

.והצ'ט

כמו כן המורה יכול להקליט את השיעור ולשלוח אליהם מאוחר יותר

הוראה סינכרונית היא הזדמנות לאוריינות דיגיטלית בדרך של למידה פעילה באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים

הוראה סינכרונית.webp
הוראה סינכרונית.webp
bottom of page