top of page


מנהלת החטיבה,
גב' חבצלת לוטן

 

בפתחה של שנה חדשה

הבאה עלינו לטובה-שנת תשפ"ד

נאחל לכל משפחת דורות היקרה-מורים,הורים ותלמידים יקרים

שיהיה לנו האור

שתהיה לנו השמחה

שתשרה בנו התקוה

שנוכל יחדיו לכל אתגר

נכבד את האחר שאחרת בחר

נתכונן לטוב שיביא המחר

נטפח ונפתח יכולות וחוזקות

נתגבר על חסמים ונזכה להצלחות

נפרגן לעצמו וגם לאחר

נעריך ונהנה מכל מה שיש

נשאף לחלום ונעז לממש

 

שנה נפלאה לכולם 

חבצלת לוטן

מנהלת החטיבה

bottom of page