top of page

כניסה לענן גוגל דרך הזדהות אחידה

מורים, הורים ותלמידים יקרים
להלן מידע חשוב באשר לסביבה היברידית לימודית שמתקיימת בחטיבה שלנו בשיעורים השונים. הכניסה לסביבה תתאפשר דרך כניסת הזדהות אחידה למערכת. בהצלחה לכולם

יציאה מגוגל.jpg
סביבת גוגל.jpg
קלאסרום.png
מייל.png
Wall
Crystal Salt
סביבת ענן גוגל.jpg

סרטון הדרכה

כיצד נכנסים לסביבת ענן גוגל דרך הזדהות אחידה 

הכניסה למורים ותלמידים באותה דרך

bottom of page