top of page
Keyboard and Mouse

תכנון ויישום למידה מרחוק

כלים לגיוון הלמידה ולהוראה חדשנית

גוגל טפסים

ניתן ליצור בגוגל משימות מתוקשבות שונות למשל: דף עבודה או בוחן עם ציון ומתן משוב מיידי. בנוסף ניתן לשלב בטופס סרטון, שאלות מנחות, הסברים ועוד

גוגל לוח פדלט

.לוח שיתופי להעלות לדיון, סיעור מוחין, מיון, השוואה ועוד בתחומי שונים

סל"ב

באמצעות אפליקציה זו ניתן לערוך דיון רב משתתפים עם התלמידים

הסטודיו שלי

מורים יוצרים שאלונים, עבודות ומשימות מתוקשבות בקלות ומשייכים אותם ישירות לתלמידים באמצעות הילקוט הדיגיטלי (אופק על יסודי)

QUIZIZZ

יצירת משחק מגוון ואטרקטיבי בעזרת אפליקציה קלה לשימוש. יצירת המשחק יכולה להיות חזרה לבוחן או מבחן או להוראת נושא חדש

Treasure HIT

יצירת משחק "חפש את המטמון" בעזרת הטעמת שאלות וחידות לאפלקצהי קלה לשימוש

NARAVIEW

יצירת משחק בסימן יצירת ערכים בויקיפדיה

Moovly

האתר Moovly מאפשר יצירת סרטונים מאוירים ושיתופם עם תלמידיכם. עשו שימוש באתר להצגת חומר לימודי בצורה מעניינת, שונה ויצירתית. תוכלו גם להציג לתלמידיכם את הכלי כדרך יצירתית להגשת עבודת חקר בכל מקצוע. שימו לב שהתוכנה באתר לא תומכת בשפה העברית.

Mentimeter

כלי המאפשר יצירת מצגת אינטראקטיבית/סקר עם שאלות מסוגים שונים, וכך מתאפשרים שיתוף פעולה מתוקשב ומתן משוב מהתלמידים

bottom of page