Keyboard and Mouse

תכנון ויישום למידה מרחוק

מפגשים סינכרוניים

ZOOM

:פונקציות מרכזיות בגרסה החינמית

מפגש אישי של 2 משתתפים, ללא הגבלת זמן*

מפגש קבוצתי של עד 100 משתתפים, מוגבל עד ל-40 דקות*

אפשרות לשימוש בתקשורת אודיו, ווידאו וצ'ט (מגבלת הווידאו – עד 20 מסכי משתתפים בו זמנית)*

אפשרות לשיתוף מסך*

אפשרות שימוש בלוח לבן*

אפשרות להקלטת הפגישה*

אפשרות לקביעת סיסמת כניסה לחדר*

משלוח קישור למשתתפים לכניסה לחדר*

כניסה אפשרית גם דרך אפליקציה בנייד*

GOOGLE MEET

.תוכנה להעברת שיעורים מבית גוגל

משו"ב

 מערכת המשו"ב המוכרת לנו מאפשרת פתיחת חדר פגישה מקוון ואין לה הגבלת זמן.

 .אפשרות לתמיכה בעברית מצוות המשו"ב. יצירת מפגש לפי קבוצות הלימוד המוזנות במשו"ב.

.להלן סרטון הדרכה וקובץ הדרכה כתובה

WhatsApp

ניתן לקיים שיעור סינכרוני באפליקציה זו.

-להלן סרטון הדרכה וקובץ הדרכה כתובה

ליצירת קשר עם החטיבה

טלפונים: 03-9659090,  03-9660875

פקס: 03-9652667

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשל"צ

  • מכללת הורים ראשון
  • פורטל החינוך
  • אקדמיה ברשת
  • אופק-בריינפופ
  • משימות אוריינות מתוקשבות
  • הענן החינוכי
  • תקשוב חדש
  • שיעורים פרטיים ברשת
  • הזדהות אחידה

© 2023 by Maggie Louise. Proudly created with Wix.com