top of page
Keyboard and Mouse

תכנון ויישום למידה מרחוק

מפגשים סינכרוניים

ZOOM

:פונקציות מרכזיות בגרסה החינמית

מפגש אישי של 2 משתתפים, ללא הגבלת זמן*

מפגש קבוצתי של עד 100 משתתפים, מוגבל עד ל-40 דקות*

אפשרות לשימוש בתקשורת אודיו, ווידאו וצ'ט (מגבלת הווידאו – עד 20 מסכי משתתפים בו זמנית)*

אפשרות לשיתוף מסך*

אפשרות שימוש בלוח לבן*

אפשרות להקלטת הפגישה*

אפשרות לקביעת סיסמת כניסה לחדר*

משלוח קישור למשתתפים לכניסה לחדר*

כניסה אפשרית גם דרך אפליקציה בנייד*

GOOGLE MEET

.תוכנה להעברת שיעורים מבית גוגל

משו"ב

 מערכת המשו"ב המוכרת לנו מאפשרת פתיחת חדר פגישה מקוון ואין לה הגבלת זמן.

 .אפשרות לתמיכה בעברית מצוות המשו"ב. יצירת מפגש לפי קבוצות הלימוד המוזנות במשו"ב.

.להלן סרטון הדרכה וקובץ הדרכה כתובה

WhatsApp

ניתן לקיים שיעור סינכרוני באפליקציה זו.

-להלן סרטון הדרכה וקובץ הדרכה כתובה

bottom of page