top of page

מסלול כדורסל בנים ובנות מחול

מסלול המיועד לספורטאים מצטיינים פעילים באגודה שעברו מבחן מעשי, ראיון אישי והם בעלי כרטיס שחקן והתנהגות טובה מאוד.

להציג תעודת הישגים (מחצית א') המעידה על הישגים והתנהגות טובים מאוד. המסלול מאפשר לתלמידים להתאמן במסגרת ביה"ס עם מאמנים נבחרים מתחום הכדורסל בעיר ובארץ. התלמידים משתתפים במשחקי נבחרות הכדורסל ומייצגים את החטיבה בגאון.

מסלול מחול: מסלול המיועד לתלמידות אוהבות ריקוד, המתמחות בסגנונות ריקוד מגוונים, רוקדות באופן מקצועי ומעוניינות בהעשרה במסגרת החטיבה. בנות המעוניינות ללמוד במסלול זה תידרשנה לעמוד במבחן מקצועי שיערך על ידי מנהלת המגמה.

bottom of page