top of page

מסלול נחשון

מסלול המיועד לתלמידים מצטיינים בעלי התנהגות טובה מאוד, המראים מוטיבציה לימודית וסקרנות ללמידה.

מסלול זה הינו מסלול מדעי הדורש מעבר לאורינטציה מדעית-טכנולוגית כושר מנהיגות והובלה חברתית-ערכית, יכולת לעבודה בקבוצות, עמידה מול קהל, יזמות, פיתוח ותרומה לקהילה. התכנית כוללת פעילויות העשרה עם הפנים לקהילה ודורשת 6 שעות תוספתיות במסגרת יום נחשון.

תכנית זו עובדת בשיתוף פעולה עם פרויקט "תלפיות" שבצבא.

כל התלמידים במסלול זה ידרשו ללמוד מתמטיקה ברמת א' – מוגבר וכן אנגלית ברמה א'.

תלמידי מסלול נחשון ידרשו להוכיח אוריינות מתמטית ואוריינות שפתית (עברית ואנגלית) גבוהות וכן היכרות בראיון אישי. כמו כן להציג תעודת הישגים (מחצית א') המעידה על הצטיינות בלימודים והתנהגות טובה מאוד.

bottom of page