מסלול מחוננים

התאמה של משרד החינוך - האגף למצטיינים, מכון "קרני" וראיון אישי.

בכתה זו נלמדת תכנית הלימודים המחייבת מטעם משרד החנוך בדרך של העמקה והרחבה. מקצוע המתמטיקה נלמד באופן מואץ. הלמידה בכיתה הינה חויתית, מאתגרת, פורצת גבולות זמן ומרחב ומותאמת המאה ה- 21. לתלמידים נבנית תכנית העשרה במסגרת הבית ספרית הכוללת ביקור במעבדות מחקר, סיורים, הרצאות, סדנאות, שיתופי פעולה עם התעשייה ועוד. חמישה ימי לימודים נערכים בבית הספר ויום לימודים אחד במרכז "רון ורדי" למחוננים.

ליצירת קשר עם החטיבה

טלפונים: 03-9659090,  03-9660875

פקס: 03-9652667

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשל"צ

  • מכללת הורים ראשון
  • פורטל החינוך
  • אקדמיה ברשת
  • אופק-בריינפופ
  • משימות אוריינות מתוקשבות
  • הענן החינוכי
  • תקשוב חדש
  • שיעורים פרטיים ברשת
  • הזדהות אחידה

© 2023 by Maggie Louise. Proudly created with Wix.com