top of page
Frozen Leaves

מרכז למידה בגימנסיה

במרכז למידה השנה-תשפ"ב מעגלי למידה פרטניים וקבוצתיים בהנחיית תלמידי התיכון ובליווי מורים

זו הזדמנות לצמצום פערים, עזרה בהכנת שיעורי בית ומטלות, חזרה על החומר ולמידה למבחנים

המרכז פועל בימים

ראשון ורביעי,

בין השעות 16.00-17.30 אחה"צ

מבנה התיכון קומה 3

כניסה מרחוב הורוביץ

בהצלחה ולמידה פורייה

אישור הורים להגעה למרכז הלמידה

bottom of page