top of page
חטיבת דורות.jpg

קבלת כיתות ז' -לשנת תשפ"ג

מפגש קבלת כיתות ז
בכפוף להנחיית ארגון המורים 
תלמידי כיתות ז1, ז2 מוזמנים למפגש בתאריך 31.8 
בשעה 9:00 בבוקר-נמסרה הודעה טלפונית להורים

תלמידי הכיתות האחרות (ז3,ז4,ז5,ז6,ז7,ז8)
מוזמנים למפגש בתאריך 29.8
בשעה 9:00 בבוקר

הצוות יקבל את פני התלמידים במבואת הכניסה

 (ראו עמוד 18 בחוברת המצורפת)


בהצלחה לכולכם וקליטה מהירה בחטיבה

bottom of page