חטיבת דורות.jpg

לתלמידי כיתות ז' המצטרפים לחטיבה 

יום קבלה כיתות ז' בו תכירו את המחנכת ותלמידי הכיתה

יתקיים ביום חמישי, 27.8

קבוצה א - משעה 9 בבוקר ועד 10.30 

קבוצה ב - משעה 10.45 בבוקר ועד 12.15

 

.ההתכנסות בכניסה לחטיבה

יש להצטייד במסיכה והצהרת בריאות חתומה

,מצפים לכם

 צוות שכבה ז