פרויקט השאלת ספרים 
,לקראת שנת הלימודים תשפ"א
חוזר השאלת ספרים - לחצו כאן 

פרויקט השאלת ספרים - תשפ"א