top of page


חלוקת הספרים לכל מי שהצטרף לפרויקט לפי שכבות

חלוקת ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים תשפ"ד 

חלוקת ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים תשפ"ד תתקיים לפי שכבות, קראו בעיון את הקישורים הבאים. צוות החטיבה מאחל לכולכם שנה מוצלחת

bottom of page