top of page


פרויקט השאלת ספרים 
לקראת שנת הלימודים תשפ"ג

פרויקט השאלת ספרים - תשפ"ג

הודעה חשובה למי שטרם הספיק לאסוף את ספריו
בתאריך 1.9.2022 בתום יום הלימודים יוכל לאסוף את הספרים בזמנים הבאים: בשעות 12:30-11:45 תלמידי שכבה ז, בשעות 12:30-13:15 תלמידי שכבה ח ובשעות 14:00-13:15 תלמידי שכבה ט

שנה מוצלחת לכולכם


...שימו לב
תלמידים שלא הצליחו לאסוף את ערכות הספרים יוכלו
לעשות זאת ביום שני- 29.8.22 על פי הרצף הבא: בשעות 09:30-10:30 תלמידי שכבה  ט, בשעות 10:30-11:30 תלמידי שכבה ז ובשעות 11:30-12:30 תלמידי שכבה ח

 

bottom of page