פרויקט השאלת ספרים 
,לקראת שנת הלימודים תשפ"ב
חוזר השאלת ספרים - לחצו כאן 

פרויקט השאלת ספרים - תשפ"ב

חלוקת הספרים, לתלמידים המשתתפים בפרויקט השאלת
הספרים תשפ"ב, תתקיים בתאריכים 16-18/8/21 עפ"י החלוקה הבאה
ש
כבת ט - יום ב' - 16.8.21
8.30-10.00 .......   ט1
10.00-11.00........   ט2
11.00-12.00  ........ ט3
12.00-13.30.....5ט4+ט

שכבת ט - 17.8.21 - יום ג
8.30-9.30 .......ט6
9.30-11.00 ...... ט9
11.00-12.00  .....ט7
12.00-13.30 ..... ט8

 18.8.21 שכבת ח' - יום ד
8.30-10.30 .......ח1+ח6+ח5
10.30-12.00   .......ח2 + ח4
12.00-13.30.......ח7+ח3+ח8

שכבת ז' יום ב' 16.8.21
על פי סדר שמות משפחה
8.30-9.30 ...... א
9.30-11.30 .....ב
12.30 - 11.30..... ג, ד, ה
12.30-13.30 .....ו, ז, ח
13.30-14.00 ...... ט, י , כ

שכבת ז' יום ג' 17.8.21
על פי סדר שמות משפחה
8.30-9.30      .......   ל
9.30-11.00 .......מ, נ, ס
11.00-12.00........ע, פ, צ
  11.30-13.00  ........ק , ר
13.00-14.00  ........ש, ת

החלוקה תתקיים בקומה 1 בחדרים 105/104. 
 *יש לנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות* 
חשוב לעטות מסיכה לפנים ולהקפיד על שמירת מרחק
במידת האפשר הקפידו על נציג אחד ללא מלווים למניעת התקהלות

נא להתארגן עם תיק לנשיאת הספרים

תלמידים שלא הצליחו לאסוף את הספרים
מתבקשים להגיע לחטיבה ביום ה' 26.8.21 עפ"י החלוקה הבאה
שכבת ט' : 8.30-9.30
שכבת ח': 9.30-10.30
שכבת ז' : 12.30-13.30
השלמות כללי: 13.30-14.30
החלוקה תתקיים בקומה 1 בחדר 104
יש לנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות
חשוב לעטות מסיכה לפנים ולהקפיד על שמירת מרחק
במידת האפשר הקפידו על נציג אחד ללא מלווים למניעת התקהלות
נא להתארגן עם תיק לנשיאת הספרים.