כנס בריאות עירוני

המורה לונה עם נבחרת הבריאות של החטיבה לקחו חלק חשוב בנושא עידוד תלמידים לצמצום זמן מסכים. כבוד גדול גם להדס שארגנה את האירוע ! שאפו!Featured Posts